Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie

Iwona Maria Kubiak

Aktualności

OGŁOSZENIE

|
Komornik Sądowy Iwona Maria Kubiak zawiadamia, że obsługa stron postępowania odbywa się codziennie w godzinach od 9.00 do 14:00, z zachowaniem reguł bezpieczeństwa związanych z COVID-19,

 

- wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w kancelarii do 1 osoby (wyłączając z tego pracowników kancelarii),

 

- wprowadza się ograniczenie czasowe dotyczące zapoznania się z aktami, określając je na 30  minut,

 

- wchodzący do kancelarii musi obowiązkowo dezynfekować ręce jak również posiadać maseczkę zakrywającą nos i usta (lub przyłbice w przypadku  osób nie mogących ze względów zdrowotnych używać maseczek) oraz posiadać rękawiczki,

 

- maseczkę zakrywającą nos i usta (przyłbice) i rękawiczki osoba  winna używać podczas całego pobytu w budynku kancelarii.