Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie

Iwona Maria Kubiak

Nieruchomości

I Licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego ul. Wojska Polskiego 4/14 Strzelin

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-12-2019r. o godz. 14:40 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego należącego do dłużników: Anny Wiaderek, Filipa Wiaderek i Weroniki Wiaderek stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego- położonego w Strzelinie przy ul. Wojska Polskiego 4/14, wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych: Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej (adres spółdzielni:  57-100 Strzelin, ul.Tadeusza Kościuszki 10 ), składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc i w użytkowaniu piwinicy o łącznej powierzchni 41,86m2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1T/00034728/4. Występuje niezgodność stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej ze stanem rzeczywistym dotycząca powierzchni lokalu. Powierzchnia użytkowa lokalu w wynosi 38,01 m2 i powierzchnia piwnica - 3,85m2 (w księdze wieczystej podano powierzchnię użytkową lokalu 37,40 m2).

 

Suma oszacowania wynosi 121 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    91 425,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 190,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00  do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

I LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO STRZELIN UL. M.DĄBROWSKIEJ 10/1 O POW.60,61

 

OBWIESZCZENIA O I LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  20-11-2019r. o godz. 08:40 w  budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Eweliny Katarzyny Dziuban, położonego w Strzelinie przy ul. Marii Dąbrowskiej 10/1 o pow. 60,61m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi tj. garażem o pow. 16,10m2 i piwnicą o pow. 3,35m2, dla którego Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KW WR1T/00027578/5 wraz udziałem 39/100 częściach wspólnych i prawie użytkowania gruntu, dla którego Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KW WR1T/00015077/6 (działka ewidencyjna nr 2/9, AM-17, obręb Strzelin o pow. 650m2).

 

Opis nieruchomości:

 

Przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na pierwszej kondygnacji. Lokal o pow. użytkowej 60,61 m2. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i zabudowanej werandy. Do lokalu przynależy garaż o pow. 16,10 m2oraz piwnica o pow. 3,35 m2. Lokal wykończony ok 2000 roku.

 

Standard wykończenia:

 

Pokój nr 1 – na podłodze panele, na ścianach gładź gipsowa.

 

Pokój nr 2 – na podłodze panele, na ścianach gładź gipsowa.

 

Pokój nr 3 – na podłodze panele, na ścianach gładź gipsowa.

 

Kuchnia – na podłodze płytki, na ścianach tynk i płytki (pomiędzy blatem i meblami)

 

Łazienka - na podłodze płytki, na ścianach płytki.

 

Drzwi wewnętrzne w lokalu płycinowe starego typu, okna PCV, parapety PCV i drewniane.

 

Drzwi wejściowe do budynku drewniane starego typu.

 

Widoczne ślady użytkowania.

 

Ekspozycja okien w lokalu na cztery strony świata.

 

W lokalu dostępna jest instalacja wodna, kanalizacyjna (do zbiornika bezodpływowego), elektryczna, CO z pieca na paliwo stałe, CW z pieca gazowego, telekomunikacyjna.

 

Lokal w dobrym stanie technicznym i dobrym standardzie wykończenia. Widoczne ślady użytkowania. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej od ulicy Marii Dąbrowskiej.

 

Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym dwu-lokalowym w zabudowie wolno-stojącej. Budynek z 1993r. Budynek składa się z dwóch kondygnacji nadziemnych i jednej podziemnej. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką. W budynku odnowiona została elewacja. . 

 

 

 

Suma oszacowania wynosi 157 805,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    118 353,75zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 780,50zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 

 

 

I LICYTACJA DOMU JEDNORODZINNEGO STRZELIN UL. PONIATOWSKIEGO 4 O POW. 154M2

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00008681/1

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-11-2019r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Strzelinie przy ul. ks.J. Poniatowskiego 4, na działce gruntu oznaczonej nr 76 (AM-5) o powierzchni 440 m2, należącej do dłużnika: Moniki Thabet (Cebulska), dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1T/00008681/1. Nieruchomość stanowi budynek mieszkalny o pow. 154,00 m2, w zabudowie bliźniaczej posiadający dwie kondygnacje nadziemne (parter, I piętro) z pełnym podpiwniczeniem i składający się z pomieszczeń: parter – 3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, korytarz z klatka schodową;, I piętro– 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, korytarz z klatką schodową; piwnica– garaż, kotłownia, pralnia, 4 pomieszczenia gospodarcze, korytarz z klatką schodową.

 

 

 

Suma oszacowania wynosi 384 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 288 000,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 400,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 

DRUGA LICYTACJA GRUNTÓW ROLNYCH - ROMANÓW - KRASIEWICE

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00030600/3

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 listopada 2019r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, oznaczona geodezyjnie nr 17/1 o pow. 1,6373 ha, obręb 021703_2.0014 Romanów - Krasiewice, powiat strzeliński, gmina Przeworno, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00030600/3. Nieruchomość stanowi grunty orne w klasie: RIIIa – 1.2028 ha,RIIIb – 0.1245 ha, LsII – 0.3100 ha, jest nie ogrodzona, ze wszystkich stron graniczy z terenami rolnymi.

 

Suma oszacowania wynosi 60 170,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 40 113,33zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 017,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 

 

I LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO - JANOWO 17/3 - 41,71M2

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

KW WR1T/00020603/1

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29 listopada 2019r. o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Janowie nr 17, gminie Wiązów, powiecie strzelińskim, usytuowanego na działce gruntu oznaczonej nr 63/3 (AM-1) o pow. działki 603m2, obręb 0005 Janowo, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00020603/1, wraz z udziałem 1244/10000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu, dla którego urządzona jest księga wieczysta nr WR1T/00020211/6. Lokal położony jest na I piętrze i składa się z pokoju, kuchni, łazienki z WC o łącznej pow. 41,71m2.

 

Suma oszacowania wynosi 48 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 225,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 830,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 28-11-2019. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.