Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie

Iwona Maria Kubiak

Nieruchomości

I licytacja lokalu mieszkalnego Strzelin ul. Wojska Polskiego 6/2 - Spółdz.

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 października 2022r. o godz.11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 w sali nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego należącego do dłużników: Heleny i Lesława Sobieraj stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego; położonego w Strzelinie przy ul. Wojska Polskiego 6/2, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielni Mieszkaniowo Lokatorsko - Własnościowej (adres spółdzielni: 57-100 Strzelin, ul.Tadeusza Kościuszki 10), składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc o łącznej powierzchni 37,20m2. Lokal mieszkalny znajduje się na I kondygnacji ( parter) i wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, c.o. i c.w.u. ze wspólnej osiedlowej kotłowni. Dla nieruchomości nie ma urządzonej księgi wieczystej. Uprawieni do lokalu korzystają z piwnicy o pow. 3,79 m2.

 

 

 

Suma oszacowania wynosi 150 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 112 650,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 020,00zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 25 października 2022r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika jak i w sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 

 

Szczegółowy opis lokalu:

Lokal nr 2 znajduje się na I kondygnacji - parterze opisanego powyżej budynku mieszkalnego. Lokal posiada wejście z klatki schodowej. Składa się z przedpokoju, dwóch pokoi, kuchni i łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 37,20 m2. Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, c.o. i c.w.u. ze wspólnej osiedlowej kotłowni. W pokojach na podłogach panele, w przedpokoju, kuchni oraz łazience z wc terakota. Okna w lokalu PCV, drzwi płytowe. Tynki wewnętrzne cementowo - wapienne, gładzie, częściowo malowane, częściowo glazura, tapety, tynk strukturalny. W łazience z wc znajduje się umywalka, sedes oraz wanna.
Uprawieni do lokalu korzystają z piwnicy o pow. 3,79 m2.
Powierzchnia
kuchnia 6,94 m2
pokój15,75 m2
pokój6,44 m2
łazienka z wc 3,48 m2
przedpokój4,59 m2
Razem:37,20 m2
piwnica3,79 m2

 

II Licytacja budynku mieszkalnego Zborowice 22, gmina Wiązów

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00001613/5

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 października 2022r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7, w sali nr 4, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Mariana Duszy, położonej w Zborowicach 22, gmina Wiązów, posadowionej na działce nr 39/6 o pow. 0,0760 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalny oraz budynkiem gospodarczym, dla której urządzona księgę wieczystą nr WR1T/00001613/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Budynek mieszkalny - parterowy z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony o pow. 56,54m2 składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i ganku. Budynek gospodarczy składa się z trzech pomieszczeń o łącznej powierzchni 66,26m2.

 

 

 

Suma oszacowania wynosi 98 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 65 533,33zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 830,00zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 25 października 2022r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika jak i w sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Licytacja udziału w dwóch działkach rolnych- Kuropatnik, gmina Strzelin

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W WYS. 1/2 CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00004424/4

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 października 2022r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 w sali nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: Bogdana Sokaluk w tym:

 

 

 

 1. Udział w wys. 1/2 niewydzielonej części w niezbudowanej działce nr 167 AM-1 położonej w gminie Strzelin, obręb Kuropatnik, uprawianej rolniczo. Działka o pow. 0,82ha ( w tym w klasie gruntu RIIIb o pow. 0,55ha i w klasie RIVb o pow. 0,27) , dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00004424/4. Przeznaczenie nieruchomości: 6R – tereny rolnicze. Suma oszacowania wynosi 15 350,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 512,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1535,00zł.

 

 

 

 1. Udział w wys. 1/2 niewydzielonej części w niezbudowanej działce nr 681 AM-2. Działka o powierzchni 3,05ha ( w tym w klasie gruntu RV o pow. 2,37ha, a w klasie gruntu RVI o pow. 0,68ha) położona jest w południowej części obrębu Kuropatnik ( gmina Strzelin), w rejonie skrzyżowania ulic Strzelińskiej, Krajobrazowej i Kaczerki, uprawiana rolniczo. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr WR1T/0004424/4. Przeznaczenie nieruchomości: w części 13R – tereny rolnicze, w części 11MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w części 10MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w części 35KDW – tereny dróg wewnętrznych oraz liniowo 11 KDD – tereny dróg publicznych oraz 3KDtr i 5KDtr – tereny dróg transportu rolnego. Suma oszacowania wynosi 338 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 253 950,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 860,00zł.

 

 

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 25 października 2022r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika jak i w sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

I Licytacja lokalu mieszkalnego - Ludów Śląski, gmina Borów

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00033029/7

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14 października 2022r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 w sali nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Piotra Stasiulewicz i Moniki Stasiulewicz.

 

 

 

Samodzielny lokal mieszkalny położony jest w Ludowie Śląskim 26/2, gmina Borów, dla którego jest urządzona księgę wieczystą nr WR1T/00033029/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Lokal wg księgi wieczystej składa się z dwóch kondygnacji:

 

 1. na parterze: pokój 2, kuchnia ,łazienka z wc , przedpokój , kotłownia , sień,

 2. na poddaszu: pokój , kuchnia , łazienka z wc, przedpokój oraz

 3. pomieszczeń przynależnych: komórka strychowa - 15,27 m2, komórka strychowa - 18,92 m2, komórka gospodarcza - 19,17 m2 o łącznej powierzchni 86,06 m2.

 

Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 6044/10000 w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą WR1T/00000209/3.

 

 

 

Struktura lokalu mieszkalnego oraz jego powierzchnia użytkowa nie pokrywa się ze stanem faktycznym i powierzchnią obliczoną w trakcie wizji na nieruchomości. Dwie komórki strychowe widniejące w księdze wieczystej jako pomieszczenia przynależne zaadaptowane zostały na cele mieszkalne. Obecnie lokal składa się więc z: kuchni, pokoju, pokoju biurowego, komunikacji, kotłowni i przedpokoju na parterze (49,78 m2) oraz holu, sypialni z łazienką, dwóch pokoi i łazienki z wc na poddaszu (53,12 m2). Powierzchnia netto lokalu mieszkalnego wynosi 102,90 m2. Lokal posiada pomieszczenie przynależne – komórkę gospodarczą o pow. 19,17 m2 zlokalizowaną w budynku gospodarczym.

 

 

 

Suma oszacowania wynosi 200 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 150 525,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 070,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 13 października 2022r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika jak i w sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowy opis:

Nieruchomość położona jest w środkowej części wsi Ludów Śląski, na wschód od głównej drogi prowadzącej przez wieś. Bezpośredni dojazd do nieruchomości zapewnia droga asfaltowa.
Teren nieruchomości jest płaski, bez widocznych naturalnych przeszkód w zagospodarowaniu.  Budynek mieszkalny to obiekt parterowy, z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony. Zabudowania zlokalizowane w granicach przedmiotowej nieruchomości wzniesione zostały przed 1945 rokiem, w technologii tradycyjnej, murowanej.  Nieruchomość posiada podłączenie do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.

Budynek mieszkalny Wyposażenie budynku w instalacje
− elektryczna,
− wodociągowa,
− kanalizacji sanitarnej,
- c. o. i c. w. u. z kotła na ekogroszek, dodatkowo w salonie kominek z płaszczem wodnym,
− gaz z butli.

Lokal mieszkalny nr 2:
Lokal nr 2 usytuowany jest na parterze oraz poddaszu opisanego powyżej budynku mieszkalnego. Lokal posiada odrębne wejście z zewnątrz. Lokal składa się z: kuchni, pokoju, pokoju biurowego, komunikacji, kotłowni i przedpokoju na parterze (49,78 m2) oraz holu, sypialni z łazienką, dwóch pokoi i łazienki z wc na poddaszu (53,12 m2). Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 102,90 m2. W kuchni, salonie, komunikacji, łazienkach na podłogach terakota, w holu i pokojach na poddaszu panele podłogowe. Okna PCV, dachowe drewniane, parapety kamienne, drzwi płytowe. Tynki wewnętrzne cementowo - wapienne, malowane, w części pomieszczeń tynk strukturalny, w części mokrej kuchni oraz w łazienkach częściowo glazura. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, c.o. z kotła na ekogroszek z zasobnikiem c.w.u., w salonie kominek z płaszczem wodnym. Zgodnie z KW, lokal posiada trzy pomieszczenia przynależne: komórkę strychową o pow. 15,27 m2, komórkę strychową o pow. 18,92 m2 oraz komórkę gospodarczą w budynku gospodarczym o pow. 19,17 m2. Jak wyjaśniono wyżej, komórki strychowe zaadaptowane zostały na cele mieszkalne – dwa pokoje na poddaszu. Z lokalem związany jest udział wynoszący 6044/10000 w prawie własności działki nr 125/2 AM-1 i częściach wspólnych budynku.
Przeznaczenie nieruchomości
Działka nr 105/1 AM-2 oznaczona jest jako:
➢ MN/RM9 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa zagrodowa.

 

   

 

I licytacja domu jednorodzinnego w budowie, budynku mieszkalnego w Kucharzowicach

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00035312/2

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28 września 2022r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 w sali nr 5, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużników: Rafała Golańskiego i Elżbiety Golańskiej.

 

Nieruchomość składa się z dwóch działek: 193/2 i 193/3 o łącznej powierzchni 0,2941 ha położonych w obrębie Kucharzowice, jednostka ewidencyjna Wiązów – obszar wiejski, powiat strzeliński, woj. dolnośląskie.

 

Działka 193/2 o pow. 0,1964 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym przedwojennym o pow. zabudowy 125m 2 położona w Kucharzowicach 44, który składa się z pięciu pokoi, korytarza, dwóch komórek i przedpokoju o łącznej powierzchni 92,17m2 i jest w stanie ruinalnym, w trakcie wizji budynek był niezamieszkały.

 

Działka 193/3 o pow. 0,0977ha zabudowana budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy o łącznej powierzchni zabudowy 195,64m2, który składa się z wiatrołapu, holu, pomieszczenia gospodarczego, kuchni, salonu, dwóch łazienek, korytarza, dwóch sypialni, gabinetu i garderoby na parterze oraz holu, czterech pokoi i łazienki na poddaszu o łącznej powierzchni 249,26m2

 

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr WR1T/00035312/2.

 

Suma oszacowania wynosi 596 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 447 525,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 59 670,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 27 września 2022r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

 

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika jak i w sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS:

 

działka nr 193/2 zabudowana  budynkiem mieszkalnym wzniesionym w okresie przedwojennym. Adres: Kucharzowice 44. Pozostały, niezabudowany teren działki stanowi podwórze gospodarcze, na przeważającej części porośnięte trawą.

Działka nr 193/3 zabudowana budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy, znajdujący się w stanie surowym zamkniętym. Teren nieruchomości płaski. Część nieruchomości posiada ogrodzenie z siatki stalowej, które nie przebiega dokładnie po granicach nieruchomości. Przez teren nieruchomości przebiega napowietrzna sieć energetyczna wraz z słupem trójnogim, posadowionym na działce nr 193/2. W pobliżu granic nieruchomości przebiega sieć energetyczna oraz wodociągowa. Na terenie działki nr 193/2 znajduje się studnia.
Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowo – gospodarcza wsi oraz grunty użytkowane rolniczo.
Działka 193/2 o pow. 0,1964 w klasie gruntu BR-RIIIa, zaś działka nr 193/3 o pow. 0,0977 ha w klasie gruntu RIIIa.

Budynek mieszkalny (działka nr 193/2 AM-2) 

- Wyposażenie budynku w instalacje: brak.

− powierzchnia zabudowy: 125 m2.

Jest to budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej w okresie przedwojennym. Obiekt parterowy z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony. Do budynku prowadzi wejście z zewnątrz. Wnętrze budynku w stanie ruinalnym. Obecnie obiekt nie jest zamieszkiwany.

Budynek mieszkalny powierzchnie:
parter:
komórka 5,05 m2˛
pokój 16,14 m2˛
korytarz 10,96 m2˛
pokój 16,36 m2˛
pokój 5,47 m2˛
przedpokój 5,96 m2˛
pokój 13,48 m2˛
pokój 12,12 m2˛
komórka 6,64 m2˛
Razem: 92,17 m2

Budynek mieszkalny w trakcie budowy (działka nr 193/3 AM-2)
− powierzchnia zabudowy: 195,64 m2.

Jest to budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej. Obiekt parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony. Budynek przykryty dachem dwuspadowym, pokrytym dachówką ceramiczną karpiówką. Obiekt wzniesiono na rzucie o regularnym kształcie Do budynku prowadzi wejście z zewnątrz. Obecnie obiekt nie jest zamieszkiwany.
Docelowo na parterze znajdować ma się wiatrołap, hol, pomieszczenie gospodarcze, kuchnia, salon, dwie łazienki, dwie sypialnie, gabinet oraz garderoba, natomiast na poddaszu część nocna składająca się z holu, czterech sypialni oraz łazienki.
Parametry techniczne budynku przyjęto na podstawie jego dokumentacji technicznej.Budynek mieszkalny zestawienie powierzchni
Parter
wiatrołap 5,20m²
hol 9,10m²
pom. gospodarcze 9,80 m²
kuchnia 10,10 m²
 salon 50,50 m²
 łazienka (pod schodami) 1,60 m²
korytarz 3,20 m²
łazienka 6,46 m²
sypialnia 16,50 m²
sypialnia 11,20 m²
gabinet 11,30 m²
garderoba 6,20 m²
Razem: 141,16 m²
Poddasze
hol 20,20m²,
pokój 23,60 m²
pokój 23,90 m²
łazienka 9,00 m²
pokój 15,90 m²
pokój 15,50 m²  
Razem: 108,10 m²  
Powierzchnia netto budynku:  249,26m
Przy pomiarze powierzchni zastosowano PN-ISO 9836-1997 z uwzględnieniem redukcji powierzchni wynikającej z wysokości: h < 1,40 – 0%, 1,40 < h < 2,20 – 50%.

Przeznaczenie nieruchomości


Dla obszaru, na którym położona jest szacowana nieruchomość brak jest obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina posiada sporządzone Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązów (Uchwała Rady Miasta i Gminy Wiązów nr VIII/79/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.). W dokumencie tym przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych jako:
M- strefa rozwoju dominującej funkcji mieszkaniowej.


Dla przedmiotowej nieruchomości wydana została Decyzja nr 237/2013 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę w istniejącej zabudowie zagrodowej: budynku mieszkalnego jednorodzinnego „Cyrus II”, bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne o poj. V=10 m3 wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej, wlz oraz zjazdu drogowego, przewidzianych do realizacji na działce nr 193/3 i 193/2 AM-2 w miejscowości Kucharzowice, gm. Wiązów dla

  

 

I licytacja domu, magazynu zbożowego, stodoły i działki ronlej w Kucharzowicach

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00005206/7

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 września 2022r. o godz. 10.30 w Sądzie Rejonowy w Strzelinie przy ul. Bolka I Świdnickiego 7, w sali nr 5 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Rafała Golańskiego. Nieruchomość stanowi:

 

 • działkę 192 o pow. 0,2274ha położoną w Kucharzowicach nr 47, gmina Wiązów, zabudowaną budynkiem mieszkalnym o pow. 124m2, budynkiem dawnego magazynu zbożowego o pow. 309 m2 oraz budynkiem stodoły o pow. 273 m 2 oraz

 • działkę nr 412 położoną w Kucharzowicach obręb AM-2, uprawiana rolniczo o pow. 0,1995ha w klasie gruntu RIIIa.

 

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr WR1T/00005206/7.

 

 

 

Suma oszacowania wynosi 180 300,00zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 135 225,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 030,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 27 września 2022r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

 

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika jak i w sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS

Nieruchomość położona jest w środkowej części obrębu Kucharzowice. W skład nieruchomości wchodzą dwie działki, które nie tworzą kompleksu.

Działka nr 192 AM-2 położona jest pośród zabudowań mieszkaniowo – gospodarczych i stanowi siedlisko Kucharzowice 47. Działka położona jest w drugiej linii zabudowy, na wschód względem drogi biegnącej przez wieś. Od północnego - zachodu i wschodu sąsiaduje z drogami dojazdowymi. Wjazd na teren nieruchomości od strony drogi asfaltowej prowadzącej przez wieś jest ograniczony, gdyż działka „styka się” z drogą na bardzo niewielkim fragmencie. Z pozostałych stron działka sąsiaduje z zabudową mieszkaniowo – gospodarczą wsi. Teren działki jest płaski. W dniu oględzin działka zabudowana była siedliskiem, w skład którego wchodzą: budynek mieszkalny, budynek dawnego magazynu zbożowego oraz budynek stodoły. Zabudowania znajdujące się w granicach nieruchomości wzniesione zostały w okresie przedwojennym. Pozostały, niezabudowany teren działki stanowi podwórze gospodarcze, w części utwardzony jest kamieniem polnym, posiada również ogrodzenie od strony frontowej wykonane ze sztachet drewnianych.


Działka nr 412 AM-2 położona jest na południe od siedliska, w odległości około 330 m. Dojazd do działki stanowi droga gruntowa. Droga asfaltowa przebiega w odległości około 130 m. Działka posiada regularny kształt, zbliżony do równoległoboku. Zachodnią i wschodnią granicę działki wyznaczają drogi gruntowe, natomiast pozostałe granice stanowią miedze. Teren działki jest płaski. W dniu oględzin działka uprawiana była rolniczo – obsiana kukurydzą.
Powierzchnia wycenianego gruntu rolnego wynosi 0,1995 ha, co stanowi 0,3292 hektara przeliczeniowego. Wskaźnik bonitacji gleb wynosi 1,65.  Nieruchomość znajduje się w I okręgu podatkowym.

Budynek mieszkalny wyposażony jest w instalacje
− elektryczna,
− wodociągowa,
− kanalizacji sanitarnej z ujściem do zbiornika bezodpływowego,
− gaz z butli,
− c. o. i c.w. z pieca na paliwo stałe.
Parametry techniczne:
− powierzchnia zabudowy: 124 m2;
− powierzchnia netto sprowadzona: 248 m2;

Jest to budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej w okresie przedwojennym. Obiekt obejmujący przyziemie, wysoki parter oraz poddasze. Do budynku prowadzi wejście z zewnątrz. Wewnątrz znajdują się dwa mieszkania (jedno na parterze i jedno na poddaszu). Na parterze znajdują się: korytarz, kuchnia, 2 pokoje i łazienka, na poddaszu: przedpokój, kuchnia, pokój i komórka, natomiast w przyziemiu: kotłownia, letnia kuchnia z jadalnią, pokój, spiżarnia i łazienka.

Magazyn zbożowy wyposażony jest w instalacje
− elektryczna.
− powierzchnia zabudowy - 309 m2
 Obiekt dwuczłonowy. Wyższa, zachodnia część budynku przylega do budynku mieszkalnego, natomiast niższa, znajduje się w ruinalnym stanie technicznym.

Stodoła wyposażona jest w instalacje:

− elektryczna.

− powierzchnia zabudowy - 273 m2

Jest to budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej w okresie przedwojennym, wyremontowany około 3 lata temu. Obiekt parterowy, niepodpiwniczony, wolnostojący. Zgodnie z oświadczeniem właściciela budynku, północna część budynku położona jest w granicach sąsiedniej nieruchomości, tj. działki nr 191/2. Nie wynika to wprost z mapy ewidencyjnej, gdyż oba te budynki ujawnione są jako jeden obiekt o nr ewidencyjnym 280.Dla obszaru, na którym położona jest szacowana nieruchomość brak jest obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina posiada sporządzone Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązów (Uchwała Rady Miasta i Gminy Wiązów nr VIII/79/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.). W dokumencie tym przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych jako:
➢ M – strefa rozwoju dominującej funkcji mieszkaniowej (działka nr 192 AM-2);
➢ MU – strefa rozwoju dominującej funkcji mieszkaniowej i usługowej (działka nr 412 AM-2).

 

 

 

 

 

I licytacja gruntu rolnego w Michałowicach Oławskich

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00037239/0

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 września 2022r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 w sali nr 5, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Krzysztofa Markowiak.

 

Nieruchomość składa się z działki gruntu nr 236/1 AM-1 uprawianej rolniczo, o powierzchni 7,0393ha ( w tym w klasie gruntu RII o pow. 1,0984ha, w klasie RIIIa o pow. 0,0361ha, w klasie RIIIb o pow. 5,9048), położoną w obrębie Michałowice Oławskie, jednostka ewidencyjna Wiązów, powiat strzeliński, woj. dolnośląskie, dla którego Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00037239/0

 

Suma oszacowania wynosi 382 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 286725,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 230,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 27 września 2022r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

 

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika jak i w sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 

 

I licytacja domu jednorodzinnego i działek gruntu w Samborowiczka 20

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00037853/0

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28 września 2022r. o godz.09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 w sali nr 5, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Daniela Wójcik.

 

 

 

Nieruchomość stanowi działkę gruntu nr 126/1 w klasie gruntu S-PSIII 0,0239ha, działka nr 126/2 w klasie gruntu S-PsIII -0,3160ha i w klasie BR-PsIII 0,1865ha ( stanowiące siedlisko) oraz działka nr 228 w klasie RII 0,2344ha, RIIIa 0,0318ha, ŁIV 0,0352ha ( stanowiącej grunt rolny) o łącznej pow. 0,8278ha położoną w Samborowiczkach nr 20 gmina Przeworno, powiat strzeliński. Działki 126/1 i 126/2 zabudowane są budynkiem mieszkalno - gospodarczym o pow. 155,81m2 składającym się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i komunikacji na parterze oraz trzech pokoi, kuchni, łazienki i komunikacji na piętrze.. Dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00037853/0.

 

 

 

 

 

Suma oszacowania wynosi 108 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 81 450,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 860,00zł.

 

 

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 27 września 2022r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

 

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika jak i w sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

I Licytacja budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej - Kowalskie 29a

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00026609/5

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 września 2022r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 w sali nr 5, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużników Agaty Krok i Andrzeja Krok.

 

Nieruchomość stanowi działkę gruntu nr 71/14 AM-1 o powierzchni 0,1492 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalny w zabudowie bliźniaczej o pow.68,19m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. 15m2, położona w miejscowości Kowalskie 29a, gmina Kondratowice, powiat strzeliński. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr WR1T/00026609/5.

 

 

 

Suma oszacowania wynosi 182 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 137 100,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 280,00zł.

 

 

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 20 września 2022r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

 

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika jak i w sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

  

 

I Licytacja lokalu użytkowego - Strzelin ul. Targowa 14/ Wrocławska 40u

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00025772/1

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 września 2022r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 w sali nr 5, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Wacława Taradaj.

 

Nieruchomości stanowi samodzielny lokal niemieszkalny/użytkowy (po byłym zakładzie krawieckim) w stanie awaryjnym, położony przy ul. Wrocławskiej 40/u w Strzelinie, dla którego Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00025772/1. Adres lokalu podawany w księdze wieczystej to ul. Wrocławska 40/u w Strzelinie, jednakże nieruchomość fizycznie położona jest przy ul. Targowej 14 w Strzelinie. Z własnością lokalu użytkowego związany jest udział 3270/10000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki gruntu nr 2/15 AM-12. Lokal niemieszkalny posiada dwa niezależne wejścia z zewnątrz i składa się z pomieszczeń biurowych, wc, szatni, sali głównej, pomieszczenia szwalni, pomieszczeń pomocniczych i komunikacji o łącznej powierzchni użytkowej 238,28 m2. Istnieje rozbieżność pomiędzy powierzchnią z księgi wieczystej, a powierzchnią pomierzoną w trakcie oględzin. Różnica 5,12 m2 stanowi około 2% powierzchni ujawnionej księdze wieczystej.

 

 

 

Suma oszacowania wynosi 77 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 58 200,00zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 760,00zł.

 

 

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 20 września 2022r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

 

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika jak i w sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

I Licytacja domu jednorodzinnego w Gołostowicach 45

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00002194/8

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 września 2022r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie, przy ul. Bolka I Świdnickiego 7, w sali nr 5, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, należącej do dłużnika Piotra Plewak, składającej się z działki nr 129/1 o pow. 0,22ha w klasie gruntu Br-PsIII, położonej w miejscowości Gołostowice nr 45. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem gospodarczym, warsztatem, kotłownią i budynkiem mieszkalnym o pow. 109,30m2, składającym się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju na parterze i trzech pokoi na poddaszu. Dla licytowanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00002194/8.

 

 

 

Suma oszacowania wynosi 174 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 130 575,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 410,00zł.

 

 

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 20 września 2022r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie
przedstawiły.

 

 

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika jak i w sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

I licytacja działek rolny/budowlanych - 36 - gmina Przeworno

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 września 2022r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7, w sali nr 2, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należących do dłużników Anny Bartków i Piotra Bartków, stanowiących :

 

 

 

 1. dwie działki 3 i 18 AM-1 o łącznej powierzchni 6,0203ha, uprawiane rolniczo, położone w obrębie Cierpice, jednostka ewidencyjna Przeworno, powiat strzeliński, w tym działka nr 3 o pow. 2,1593ha ( w klasie gruntu RII 1,9553ha i klasie gruntu RIIIa -0,2040ha; działka nr 18 o powierzchni 3,8610ha ( w klasie gruntu RI - 1,5882ha i w klasie gruntu RII 2,2728ha). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1T/00030423/8. Suma oszacowania wynosi 281 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 210 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 100,00zł.

 

 

 

 1. dwie działki 177 i 14 AM-1 o łącznej powierzchni 3,1425ha, uprawiane rolniczo, położone w obrębie Cierpice, jednostka ewidencyjna Przeworno, powiat strzeliński, w tym: działka nr 14 w klasie gruntu RII o pow. 1,3922ha, działka nr 177 o powierzchni 1,7503ha ( w klasie gruntu RII - 1,1397ha i w klasie gruntu RIIIa 0,6106 ha). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1T/00030638/8. Suma oszacowania wynosi 145 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 109 350,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 580,00zł.

 

 

 

 1. działkę nr 110/1 AM-2 o powierzchni 6,3580ha ( w tym w klasie gruntu RIIIb 3,0719, w klasie RIVa 1,7592ha, w klasie ŁIV - 1,5269ha) wykorzystywaną jako grunty orne, położoną w obrębie Jagielno - Samborowice, jednostka ewidencyjna Przeworno, powiat strzeliński. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1T/00031897/8. Suma oszacowania wynosi 224 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 168 075,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 410,00zł.

 

 

 

 1. dwie działki 107 AM-1 o łącznej powierzchni 4,8698ha, uprawiane rolniczo, położone w obrębie Jagielno - Samborowice, jednostka ewidencyjna Przeworno, powiat strzeliński, w tym - w klasie gruntu RIIIa 0,9153ha, - w klasie gruntu RIIIb 0,8008ha - w klasie gruntu RIVa 1,4573 ha, - w klasie gruntu RV 1,6964ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1T/00031896/1. Suma oszacowania wynosi 183 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 137 850,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 380,00zł.

 

 

 

 1. działkę nr 30/8 AM-1 o powierzchni 17,2730ha, uprawiana rolniczo, położone w obrębie Jagielno - Samborowice, jednostka ewidencyjna Przeworno, powiat strzeliński, w tym - w klasie gruntu RIIIb - 1,3286ha, - w klasie gruntu RIVa - 6,2870ha, - w klasie gruntu RIVb - 5,4678ha, - w klasie gruntu RV - 3,2345ha, - w klasie gruntu W- RIVb - 0,2384ha, - w klasie gruntu Lzr-RIVa - 0,4533 ha, - w klasie gruntu Lzr - RV - 0,2634ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1T/00031530/8. Suma oszacowania wynosi 622 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 467 175,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62 290,00zł.

 

 

 

 1. dwie działki 102/1 i 103/1 AM-2 o łącznej powierzchni 11,1707ha, uprawiane rolniczo, położone w obrębie Jagielno - Samborowice, jednostka ewidencyjna Przeworno, powiat strzeliński, w tym działka nr 102/1 o pow. 2,8395ha ( w klasie gruntu RIVb o pow. 1,9415ha, w klasie gruntu RV o pow. 0,7453ha; w klasie grunt Lzr-RIVb o pow. 0,1527ha) i działka nr 103/1 o powierzchni 8,3312ha ( w klasie gruntu RIIIa - 0,9494ha, w klasie gruntu RIIIa 4,9794ha, w klasie gruntu RIVa - 1,2824ha, w klasie gruntu 1,1200ha). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1T/00031532/2. Suma oszacowania wynosi 385 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 289 275,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 570,00zł.

 

 

 

 1. działkę nr 31 AM-2 o powierzchni 5,9117ha, uprawiana rolniczo, położone w obrębie Jagielno- Samborowice, jednostka ewidencyjna Przeworno, powiat strzeliński, w tym: w klasie gruntu RIIIb - 5,4926ha, w klasie gruntu RIVb - 0,4191ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1T/00031533/9. Suma oszacowania wynosi 232 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 174 675,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 290,00zł.

 

 

 

 1. dwie działki 525 i 526 AM-1 o łącznej powierzchni 2,9186ha uprawiane rolniczo, położone w obrębie Cierpice, jednostka ewidencyjna Przeworno, powiat strzeliński, w tym: działka nr 525 o pow. 1,1652ha ( w klasie gruntu RIIIa-0,0835ha, klasie gruntu RIIIb -0,1331ha, w klasie gruntu RIVa -0,2329ha, w klasie gruntu RIVb - 0,4381ha, w klasie gruntu RV 0,2126ha, w klasie gruntu N -0,0650ha; działka nr 526 o powierzchni 1,7534ha ( w klasie gruntu RIIIa - 0,4000ha, w klasie gruntu RIIIb-0,3527ha, w klasie gruntu RIVa - 0,4761ha, w klasie gruntu RIVb -0,4913ha, w klasie gruntu RV -0,0333ha). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1T/00032166/2. Suma oszacowania wynosi 112 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 84 375,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 250,00zł.

 

 

 

 1. cztery działki nr 11, 62, 65, 75 AM-1 o łącznej powierzchni 9,3990ha, uprawiane rolniczo, położone w obrębie Cierpice, jednostka ewidencyjna Przeworno, powiat strzeliński, w tym:

 

 • działka nr 11 o powierzchni 3,0064ha ( w klasie gruntu RII - 2,5807ha i klasie gruntu RIIIa -0,4257ha;

 • działka nr 62 o powierzchni 2,8209ha ( w klasie gruntu RII - 0,3321ha, w klasie gruntu RIIIa -2,4774ha, w klasie gruntu -W-PsIII - 0,0111ha, w klasie gruntu dr-0,0003ha);

 • działka nr 65 o powierzchni 1,7619ha ( w klasie gruntu RIIIa -0,8713ha, w klasie gruntu RIVa-0,6109ha, w klasie gruntu LsIV 0,2797ha),

 • działka 75 o powierzchni 1,8098ha ( w klasie gruntu RIIIb-1,0310ha, w klasie gruntu RIVa -0,7788ha).

 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1T/00029214/0. Suma oszacowania wynosi 390 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 293 175,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 090,00zł.

 

 

 

 1. działkę nr 405 AM-1 o powierzchni 1,6507ha, uprawiana rolniczo, położoną w obrębie Przeworno, jednostka ewidencyjna Przeworno, powiat strzeliński, w tym w klasie gruntu RII 1,6507ha . Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1T/00030225/0.Suma oszacowania wynosi 80 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60 600,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 080,00zł.

 

 

 

 1. jedenaście działek budowlanych położonych w Przewornie przy ul. Ziębickiej o numerach

 

- nr 393/2 -o pow. 0,1439ha w klasie gruntu RIIIa,

 

- nr 393/3 o pow. 0,1272ha ( w tym w klasie gruntu RII 0,0438ha i w klasie gruntu RIIIa - 0,0834ha),

 

- nr 393/4 o pow. 0,1272ha w klasie gruntu RII,

 

- nr 393/5 o pow. 0,1428ha w klasie gruntu RII,

 

- nr 393/7 o pow. 0,1376ha w klasie gruntu RII,

 

- nr 393/8 o pow. 0,1411 ha w klasie gruntu RII ,

 

- nr 393/9 o pow. 0,1412 ha w klasie gruntu RII,

 

- nr 393/10 o pow. 0,1412 ha w klasie gruntu RII,

 

- nr 393/11 o pow. 0,1410 ha w klasie gruntu RII ,

 

- nr 393/12 o pow. 0,1414ha w klasie gruntu RII,

 

- nr 393/13 o pow. 0,1910 w klasie gruntu RII

 

AM-1 o łącznej powierzchni 1,5756 ha. Bezpośredni dojazd do nieruchomości prowadzi drogą asfaltową – ul. Ziębicką a następnie wydzielonymi geodezyjnie lecz nieurządzonymi w terenie publicznymi drogami w granicach dz. nr 393/1, 393/6 oraz 393/14 AM-1. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1T/00030183/3.

 

Uwaga: Zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Przeworno z dnia 25.11.2019 r. zatwierdzającą podział nieruchomości położonej w obrębie Przeworno w granicach działki nr 393 AM-1 o pow. 1,9556 ha na 14 działek (nr 393/1 – 393/14). Działki nr 393/1 AM-1 o pow. 0,0301 ha, nr 393/6 AM-1 o pow. 0,0597 ha oraz 393/14 AM-1 o pow. 0,2902, stały się drogami publicznymi i na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z chwilą gdy ww. decyzja stała się ostateczna przeszły z mocy prawa na własność Gminy Przeworno. Suma oszacowania wynosi 569 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 427 275,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56 970,00zł.

 

 1. trzy działki nr 397, 398, 403 AM-1 o łącznej powierzchni 4,3013ha, uprawiane rolniczo, położone w obrębie Przeworno, jednostka ewidencyjna Przeworno, powiat strzeliński, w tym:

 

 • działka nr 397 o powierzchni 0,9325ha ( w klasie gruntu RII - 0,8940ha i klasie gruntu RIIIa -0,0385ha;

 • działka nr 398 o powierzchni 1,6559ha ( w klasie gruntu RI - 0,1014ha, w klasie gruntu RII -1,5331ha, w klasie gruntu RIIIa-0,0214ha);

 • działka nr 403 o powierzchni 1,7129ha ( w klasie gruntu RII -1,3052ha, w klasie gruntu RIIIa-0,3894ha, w klasie gruntu RIIIb- 0,0183ha),

 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1T/00030397/6. Suma oszacowania wynosi 210 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 157 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 000,00zł.

 

 

 

 1. działkę nr 298/1 AM-1 o łącznej powierzchni 0,2995ha, uprawiana rolniczo, położone w obrębie Przeworno, jednostka ewidencyjna Przeworno, powiat strzeliński, w klasie gruntu S-RII. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1T/00034294/2. Suma oszacowania wynosi 15 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 475,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 530,00zł.

 

 

 

 1. działkę nr 366 AM-2 o powierzchni 2,8590ha, uprawiana rolniczo, położoną w obrębie Karnków, jednostka ewidencyjna Przeworno, powiat strzeliński, w tym klasie gruntu RIIIb - 0,8655ha, w klasie gruntu RIVa - 0,7415ha, w klasie gruntu ŁIV - 1,1807ha, w klasie gruntu W-ŁIV - 0,0713ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1T/00032641/6. Suma oszacowania wynosi 96 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 72 150 ,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 620,00zł.

 

 

 

 1. działkę nr 7/1 AM-1 o powierzchni 2,4907ha, uprawiana rolniczo, położoną w obrębie Sarby, jednostka ewidencyjna Przeworno, powiat strzeliński, w tym klasie gruntu RIVb - 0,5570ha, w klasie gruntu RV - 0,8504ha, w klasie gruntu RVI-1,0833ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1T/00029393/8. Suma oszacowania wynosi 71 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53 700,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 160,00zł.

 

 

 

 1. działkę nr 102/1 AM-1 o powierzchni 1,7864ha w klasie gruntu RII, uprawiana rolniczo, położoną w obrębie Konary, jednostka ewidencyjna Przeworno, powiat strzeliński. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1T/00038476/0. Suma oszacowania wynosi 80 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60 375,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 050,00zł.

 

 

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 13 września 2022r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika lub w sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.