Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie

Iwona Maria Kubiak

Nieruchomości

I licytacja działek rolny/budowlanych - 36 - gmina Przeworno

|

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 września 2022r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7, w sali nr 2, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należących do dłużników Anny Bartków i Piotra Bartków, stanowiących :

 

 

 

 1. dwie działki 3 i 18 AM-1 o łącznej powierzchni 6,0203ha, uprawiane rolniczo, położone w obrębie Cierpice, jednostka ewidencyjna Przeworno, powiat strzeliński, w tym działka nr 3 o pow. 2,1593ha ( w klasie gruntu RII 1,9553ha i klasie gruntu RIIIa -0,2040ha; działka nr 18 o powierzchni 3,8610ha ( w klasie gruntu RI - 1,5882ha i w klasie gruntu RII 2,2728ha). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1T/00030423/8. Suma oszacowania wynosi 281 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 210 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 100,00zł.

 

 

 

 1. dwie działki 177 i 14 AM-1 o łącznej powierzchni 3,1425ha, uprawiane rolniczo, położone w obrębie Cierpice, jednostka ewidencyjna Przeworno, powiat strzeliński, w tym: działka nr 14 w klasie gruntu RII o pow. 1,3922ha, działka nr 177 o powierzchni 1,7503ha ( w klasie gruntu RII - 1,1397ha i w klasie gruntu RIIIa 0,6106 ha). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1T/00030638/8. Suma oszacowania wynosi 145 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 109 350,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 580,00zł.

 

 

 

 1. działkę nr 110/1 AM-2 o powierzchni 6,3580ha ( w tym w klasie gruntu RIIIb 3,0719, w klasie RIVa 1,7592ha, w klasie ŁIV - 1,5269ha) wykorzystywaną jako grunty orne, położoną w obrębie Jagielno - Samborowice, jednostka ewidencyjna Przeworno, powiat strzeliński. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1T/00031897/8. Suma oszacowania wynosi 224 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 168 075,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 410,00zł.

 

 

 

 1. dwie działki 107 AM-1 o łącznej powierzchni 4,8698ha, uprawiane rolniczo, położone w obrębie Jagielno - Samborowice, jednostka ewidencyjna Przeworno, powiat strzeliński, w tym - w klasie gruntu RIIIa 0,9153ha, - w klasie gruntu RIIIb 0,8008ha - w klasie gruntu RIVa 1,4573 ha, - w klasie gruntu RV 1,6964ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1T/00031896/1. Suma oszacowania wynosi 183 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 137 850,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 380,00zł.

 

 

 

 1. działkę nr 30/8 AM-1 o powierzchni 17,2730ha, uprawiana rolniczo, położone w obrębie Jagielno - Samborowice, jednostka ewidencyjna Przeworno, powiat strzeliński, w tym - w klasie gruntu RIIIb - 1,3286ha, - w klasie gruntu RIVa - 6,2870ha, - w klasie gruntu RIVb - 5,4678ha, - w klasie gruntu RV - 3,2345ha, - w klasie gruntu W- RIVb - 0,2384ha, - w klasie gruntu Lzr-RIVa - 0,4533 ha, - w klasie gruntu Lzr - RV - 0,2634ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1T/00031530/8. Suma oszacowania wynosi 622 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 467 175,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62 290,00zł.

 

 

 

 1. dwie działki 102/1 i 103/1 AM-2 o łącznej powierzchni 11,1707ha, uprawiane rolniczo, położone w obrębie Jagielno - Samborowice, jednostka ewidencyjna Przeworno, powiat strzeliński, w tym działka nr 102/1 o pow. 2,8395ha ( w klasie gruntu RIVb o pow. 1,9415ha, w klasie gruntu RV o pow. 0,7453ha; w klasie grunt Lzr-RIVb o pow. 0,1527ha) i działka nr 103/1 o powierzchni 8,3312ha ( w klasie gruntu RIIIa - 0,9494ha, w klasie gruntu RIIIa 4,9794ha, w klasie gruntu RIVa - 1,2824ha, w klasie gruntu 1,1200ha). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1T/00031532/2. Suma oszacowania wynosi 385 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 289 275,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 570,00zł.

 

 

 

 1. działkę nr 31 AM-2 o powierzchni 5,9117ha, uprawiana rolniczo, położone w obrębie Jagielno- Samborowice, jednostka ewidencyjna Przeworno, powiat strzeliński, w tym: w klasie gruntu RIIIb - 5,4926ha, w klasie gruntu RIVb - 0,4191ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1T/00031533/9. Suma oszacowania wynosi 232 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 174 675,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 290,00zł.

 

 

 

 1. dwie działki 525 i 526 AM-1 o łącznej powierzchni 2,9186ha uprawiane rolniczo, położone w obrębie Cierpice, jednostka ewidencyjna Przeworno, powiat strzeliński, w tym: działka nr 525 o pow. 1,1652ha ( w klasie gruntu RIIIa-0,0835ha, klasie gruntu RIIIb -0,1331ha, w klasie gruntu RIVa -0,2329ha, w klasie gruntu RIVb - 0,4381ha, w klasie gruntu RV 0,2126ha, w klasie gruntu N -0,0650ha; działka nr 526 o powierzchni 1,7534ha ( w klasie gruntu RIIIa - 0,4000ha, w klasie gruntu RIIIb-0,3527ha, w klasie gruntu RIVa - 0,4761ha, w klasie gruntu RIVb -0,4913ha, w klasie gruntu RV -0,0333ha). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1T/00032166/2. Suma oszacowania wynosi 112 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 84 375,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 250,00zł.

 

 

 

 1. cztery działki nr 11, 62, 65, 75 AM-1 o łącznej powierzchni 9,3990ha, uprawiane rolniczo, położone w obrębie Cierpice, jednostka ewidencyjna Przeworno, powiat strzeliński, w tym:

 

 • działka nr 11 o powierzchni 3,0064ha ( w klasie gruntu RII - 2,5807ha i klasie gruntu RIIIa -0,4257ha;

 • działka nr 62 o powierzchni 2,8209ha ( w klasie gruntu RII - 0,3321ha, w klasie gruntu RIIIa -2,4774ha, w klasie gruntu -W-PsIII - 0,0111ha, w klasie gruntu dr-0,0003ha);

 • działka nr 65 o powierzchni 1,7619ha ( w klasie gruntu RIIIa -0,8713ha, w klasie gruntu RIVa-0,6109ha, w klasie gruntu LsIV 0,2797ha),

 • działka 75 o powierzchni 1,8098ha ( w klasie gruntu RIIIb-1,0310ha, w klasie gruntu RIVa -0,7788ha).

 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1T/00029214/0. Suma oszacowania wynosi 390 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 293 175,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 090,00zł.

 

 

 

 1. działkę nr 405 AM-1 o powierzchni 1,6507ha, uprawiana rolniczo, położoną w obrębie Przeworno, jednostka ewidencyjna Przeworno, powiat strzeliński, w tym w klasie gruntu RII 1,6507ha . Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1T/00030225/0.Suma oszacowania wynosi 80 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60 600,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 080,00zł.

 

 

 

 1. jedenaście działek budowlanych położonych w Przewornie przy ul. Ziębickiej o numerach

 

- nr 393/2 -o pow. 0,1439ha w klasie gruntu RIIIa,

 

- nr 393/3 o pow. 0,1272ha ( w tym w klasie gruntu RII 0,0438ha i w klasie gruntu RIIIa - 0,0834ha),

 

- nr 393/4 o pow. 0,1272ha w klasie gruntu RII,

 

- nr 393/5 o pow. 0,1428ha w klasie gruntu RII,

 

- nr 393/7 o pow. 0,1376ha w klasie gruntu RII,

 

- nr 393/8 o pow. 0,1411 ha w klasie gruntu RII ,

 

- nr 393/9 o pow. 0,1412 ha w klasie gruntu RII,

 

- nr 393/10 o pow. 0,1412 ha w klasie gruntu RII,

 

- nr 393/11 o pow. 0,1410 ha w klasie gruntu RII ,

 

- nr 393/12 o pow. 0,1414ha w klasie gruntu RII,

 

- nr 393/13 o pow. 0,1910 w klasie gruntu RII

 

AM-1 o łącznej powierzchni 1,5756 ha. Bezpośredni dojazd do nieruchomości prowadzi drogą asfaltową – ul. Ziębicką a następnie wydzielonymi geodezyjnie lecz nieurządzonymi w terenie publicznymi drogami w granicach dz. nr 393/1, 393/6 oraz 393/14 AM-1. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1T/00030183/3.

 

Uwaga: Zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Przeworno z dnia 25.11.2019 r. zatwierdzającą podział nieruchomości położonej w obrębie Przeworno w granicach działki nr 393 AM-1 o pow. 1,9556 ha na 14 działek (nr 393/1 – 393/14). Działki nr 393/1 AM-1 o pow. 0,0301 ha, nr 393/6 AM-1 o pow. 0,0597 ha oraz 393/14 AM-1 o pow. 0,2902, stały się drogami publicznymi i na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z chwilą gdy ww. decyzja stała się ostateczna przeszły z mocy prawa na własność Gminy Przeworno. Suma oszacowania wynosi 569 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 427 275,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56 970,00zł.

 

 1. trzy działki nr 397, 398, 403 AM-1 o łącznej powierzchni 4,3013ha, uprawiane rolniczo, położone w obrębie Przeworno, jednostka ewidencyjna Przeworno, powiat strzeliński, w tym:

 

 • działka nr 397 o powierzchni 0,9325ha ( w klasie gruntu RII - 0,8940ha i klasie gruntu RIIIa -0,0385ha;

 • działka nr 398 o powierzchni 1,6559ha ( w klasie gruntu RI - 0,1014ha, w klasie gruntu RII -1,5331ha, w klasie gruntu RIIIa-0,0214ha);

 • działka nr 403 o powierzchni 1,7129ha ( w klasie gruntu RII -1,3052ha, w klasie gruntu RIIIa-0,3894ha, w klasie gruntu RIIIb- 0,0183ha),

 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1T/00030397/6. Suma oszacowania wynosi 210 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 157 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 000,00zł.

 

 

 

 1. działkę nr 298/1 AM-1 o łącznej powierzchni 0,2995ha, uprawiana rolniczo, położone w obrębie Przeworno, jednostka ewidencyjna Przeworno, powiat strzeliński, w klasie gruntu S-RII. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1T/00034294/2. Suma oszacowania wynosi 15 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 475,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 530,00zł.

 

 

 

 1. działkę nr 366 AM-2 o powierzchni 2,8590ha, uprawiana rolniczo, położoną w obrębie Karnków, jednostka ewidencyjna Przeworno, powiat strzeliński, w tym klasie gruntu RIIIb - 0,8655ha, w klasie gruntu RIVa - 0,7415ha, w klasie gruntu ŁIV - 1,1807ha, w klasie gruntu W-ŁIV - 0,0713ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1T/00032641/6. Suma oszacowania wynosi 96 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 72 150 ,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 620,00zł.

 

 

 

 1. działkę nr 7/1 AM-1 o powierzchni 2,4907ha, uprawiana rolniczo, położoną w obrębie Sarby, jednostka ewidencyjna Przeworno, powiat strzeliński, w tym klasie gruntu RIVb - 0,5570ha, w klasie gruntu RV - 0,8504ha, w klasie gruntu RVI-1,0833ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1T/00029393/8. Suma oszacowania wynosi 71 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53 700,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 160,00zł.

 

 

 

 1. działkę nr 102/1 AM-1 o powierzchni 1,7864ha w klasie gruntu RII, uprawiana rolniczo, położoną w obrębie Konary, jednostka ewidencyjna Przeworno, powiat strzeliński. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1T/00038476/0. Suma oszacowania wynosi 80 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60 375,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 050,00zł.

 

 

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 13 września 2022r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika lub w sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.