Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie

Iwona Maria Kubiak

Nieruchomości

I Licytacja lokalu mieszkalnego - Ludów Śląski, gmina Borów

|

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW WR1T/00033029/7

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14 października 2022r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 w sali nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Piotra Stasiulewicz i Moniki Stasiulewicz.

 

 

 

Samodzielny lokal mieszkalny położony jest w Ludowie Śląskim 26/2, gmina Borów, dla którego jest urządzona księgę wieczystą nr WR1T/00033029/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Lokal wg księgi wieczystej składa się z dwóch kondygnacji:

 

  1. na parterze: pokój 2, kuchnia ,łazienka z wc , przedpokój , kotłownia , sień,

  2. na poddaszu: pokój , kuchnia , łazienka z wc, przedpokój oraz

  3. pomieszczeń przynależnych: komórka strychowa - 15,27 m2, komórka strychowa - 18,92 m2, komórka gospodarcza - 19,17 m2 o łącznej powierzchni 86,06 m2.

 

Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 6044/10000 w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą WR1T/00000209/3.

 

 

 

Struktura lokalu mieszkalnego oraz jego powierzchnia użytkowa nie pokrywa się ze stanem faktycznym i powierzchnią obliczoną w trakcie wizji na nieruchomości. Dwie komórki strychowe widniejące w księdze wieczystej jako pomieszczenia przynależne zaadaptowane zostały na cele mieszkalne. Obecnie lokal składa się więc z: kuchni, pokoju, pokoju biurowego, komunikacji, kotłowni i przedpokoju na parterze (49,78 m2) oraz holu, sypialni z łazienką, dwóch pokoi i łazienki z wc na poddaszu (53,12 m2). Powierzchnia netto lokalu mieszkalnego wynosi 102,90 m2. Lokal posiada pomieszczenie przynależne – komórkę gospodarczą o pow. 19,17 m2 zlokalizowaną w budynku gospodarczym.

 

 

 

Suma oszacowania wynosi 200 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 150 525,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 070,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 13 października 2022r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika jak i w sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowy opis:

Nieruchomość położona jest w środkowej części wsi Ludów Śląski, na wschód od głównej drogi prowadzącej przez wieś. Bezpośredni dojazd do nieruchomości zapewnia droga asfaltowa.
Teren nieruchomości jest płaski, bez widocznych naturalnych przeszkód w zagospodarowaniu.  Budynek mieszkalny to obiekt parterowy, z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony. Zabudowania zlokalizowane w granicach przedmiotowej nieruchomości wzniesione zostały przed 1945 rokiem, w technologii tradycyjnej, murowanej.  Nieruchomość posiada podłączenie do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.

Budynek mieszkalny Wyposażenie budynku w instalacje
− elektryczna,
− wodociągowa,
− kanalizacji sanitarnej,
- c. o. i c. w. u. z kotła na ekogroszek, dodatkowo w salonie kominek z płaszczem wodnym,
− gaz z butli.

Lokal mieszkalny nr 2:
Lokal nr 2 usytuowany jest na parterze oraz poddaszu opisanego powyżej budynku mieszkalnego. Lokal posiada odrębne wejście z zewnątrz. Lokal składa się z: kuchni, pokoju, pokoju biurowego, komunikacji, kotłowni i przedpokoju na parterze (49,78 m2) oraz holu, sypialni z łazienką, dwóch pokoi i łazienki z wc na poddaszu (53,12 m2). Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 102,90 m2. W kuchni, salonie, komunikacji, łazienkach na podłogach terakota, w holu i pokojach na poddaszu panele podłogowe. Okna PCV, dachowe drewniane, parapety kamienne, drzwi płytowe. Tynki wewnętrzne cementowo - wapienne, malowane, w części pomieszczeń tynk strukturalny, w części mokrej kuchni oraz w łazienkach częściowo glazura. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, c.o. z kotła na ekogroszek z zasobnikiem c.w.u., w salonie kominek z płaszczem wodnym. Zgodnie z KW, lokal posiada trzy pomieszczenia przynależne: komórkę strychową o pow. 15,27 m2, komórkę strychową o pow. 18,92 m2 oraz komórkę gospodarczą w budynku gospodarczym o pow. 19,17 m2. Jak wyjaśniono wyżej, komórki strychowe zaadaptowane zostały na cele mieszkalne – dwa pokoje na poddaszu. Z lokalem związany jest udział wynoszący 6044/10000 w prawie własności działki nr 125/2 AM-1 i częściach wspólnych budynku.
Przeznaczenie nieruchomości
Działka nr 105/1 AM-2 oznaczona jest jako:
➢ MN/RM9 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa zagrodowa.