Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie

Iwona Maria Kubiak

Nieruchomości

I licytacja lokalu mieszkalnego Strzelin ul. Wojska Polskiego 6/2 - Spółdz.

|

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 października 2022r. o godz.11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 w sali nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego należącego do dłużników: Heleny i Lesława Sobieraj stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego; położonego w Strzelinie przy ul. Wojska Polskiego 6/2, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielni Mieszkaniowo Lokatorsko - Własnościowej (adres spółdzielni: 57-100 Strzelin, ul.Tadeusza Kościuszki 10), składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc o łącznej powierzchni 37,20m2. Lokal mieszkalny znajduje się na I kondygnacji ( parter) i wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, c.o. i c.w.u. ze wspólnej osiedlowej kotłowni. Dla nieruchomości nie ma urządzonej księgi wieczystej. Uprawieni do lokalu korzystają z piwnicy o pow. 3,79 m2.

 

 

 

Suma oszacowania wynosi 150 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 112 650,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 020,00zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 25 października 2022r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika jak i w sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 

 

Szczegółowy opis lokalu:

Lokal nr 2 znajduje się na I kondygnacji - parterze opisanego powyżej budynku mieszkalnego. Lokal posiada wejście z klatki schodowej. Składa się z przedpokoju, dwóch pokoi, kuchni i łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 37,20 m2. Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, c.o. i c.w.u. ze wspólnej osiedlowej kotłowni. W pokojach na podłogach panele, w przedpokoju, kuchni oraz łazience z wc terakota. Okna w lokalu PCV, drzwi płytowe. Tynki wewnętrzne cementowo - wapienne, gładzie, częściowo malowane, częściowo glazura, tapety, tynk strukturalny. W łazience z wc znajduje się umywalka, sedes oraz wanna.
Uprawieni do lokalu korzystają z piwnicy o pow. 3,79 m2.
Powierzchnia
kuchnia 6,94 m2
pokój15,75 m2
pokój6,44 m2
łazienka z wc 3,48 m2
przedpokój4,59 m2
Razem:37,20 m2
piwnica3,79 m2