Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie

Iwona Maria Kubiak

Ruchomości

I licytacji ruchomości

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-03-2023r. o godz. 12:00 w lokalu: 57-120 Wiązów, ul. Polna 30

 

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużników i składających się z:

 

 

 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

Telewizor Thomson nr 49US6406 używany

1 [szt.]

1 000,00 **)

750,00

2

Zestaw Mebli składający się z szafki pod TV(1szt)

i Witryny (1szt) używany

1 [szt.]

500,00 **)

375,00

3

Sofa skórzana z funkcją spania i fotel w kolorze

ciemnobrązowy używany

1 [szt.]

1 200,00 **)

900,00

4

Telewizor LG 42LB5700 używany

1 [szt.]

700,00 **)

525,00

5

Szafa 3 drzwiowa, wolnostojąca w kolorze orzecha,

drzwi rozsuwane używany

1 [szt.]

4 000,00 **)

3 000,00

 

 

 

*) cena za sztukę

 

 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

 

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

 

 

UWAGA:

 

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.